Ako stanoviť správny skener pre vybrané logistické úlohy

Súčasné trendy v rámci priemyslu 4.0 vyžadujú online zber údajov z procesu. Či už sú to výrobné procesy, logistické procesy, montážne procesy, takmer zo všetkých je potrebné zbierať údaje. Používanie skenerov kódov je často používaným riešením. Neochota operátorov skenovať položky, neergonomické držanie skeneru, rozbité skenery, poškodené skenery sú časté problémy s ktorým sa podniky stretávajú pri manipulácii so skenermi.

Ako teda vybrať ten správny skener, tak aby pracovníkom umožnil pracovať efektívnejšie a bezpečnejšie?

My Vám ponúkame SMART riešenie v podobe SMART rukavíc. Výhoda tohto riešenia spočíva v jednoduchosti a prirodzenosti jeho použitia, nakoľko procesné kroky môžu byť dokumentované voľnými rukami a používateľ dostáva bezprostrednú spätnú väzbu o činnosti.

Ako pracujú SMART rukavice?

Rukavice pracujú na podobnom princípe ako väčšina skenerov. Pripojenie je možné realizovať štandardne cez Acces Point alebo prostredníctvom Bluetooth.

V akých oblastiach môžete využiť rukavice?

  • Príjem materiálu – identifikuje materiály hneď ako dorazia
  • Vychystávanie – eliminuje chyby pri vychystávaní materiálu
  • Sekvencovanie – optimalizácia sekvencií montáže a neprerušovaný pohyb medzi sekvenčnými stanicami
  • Montáž – dokumentovanie všetkých krokov procesu — handsfree – zabezpečuje operátorovi ergonomické a bezpečné prostredie
  • Inventarizácia – evidencia zásob a ich manažment
  • Balenie  – skenovanie a nepretržitý tok činností počas procesu balenia
  • Sledovanie a kontrola – sledovanie tovaru počas prepravy

Výhody SMART rukavíc

Veľkou výhodou je ich veľkosť. Nízka hmotnosť a malé rozmery skenera ho umožňujú užívateľom nasadiť na rukavicu a ruky zostávajú úplne voľné pre možnosť vykonávať iné činnosti. Ďalšou výhodou je ergonómia pri práci a zvýšenie bezpečnosti – Handsfree. Operátor nemusí odkladať skener a znova ho hľadať ale má ho neustále dostupný na ruke čím sa zvýši produktivita,  v niektorých prípadoch až o 10%.  Skener umožňuje užívateľovi naskenovať viacero kódov súčasne a vybrať tú správnu položku, ktorú potrebuje.

Dostupné skenery:

Vyskúšajte si výhody SMART rukavíc vo Vašom podniku. Kontaktujte nás e-mailom info@innovation.sk alebo telefonicky +421 911 770 260 a dohodnite si termín!