Zistite ako sa pripraviť na 4.0

Štvrtá vlna priemyselnej revolúcie mení svet okolo nás. Umelá inteligencia, robotika, big data a IoT svojou integráciou do procesov menia zaužívané paradigmy práce a priemyslu ako takého. Dnes, musíme čeliť skutočnosti, že i už tak intelektuálne zamerané profesie sa pod vplyvom exponenciálne rozvíjajúcich systémov a nástrojov 4.0 budú musieť transformovať, podobne ako manuálna práca, ktorú navždy zmenilo 19. Storočie.

Mnohé firmy vo svete, ale rovnako aj na Slovensku, sa prelínajú na o4.0, no niektoré sú úspešné oveľa viac ako zvyšné. Prečo je to tak? Nesprávnou postupnosťou krokov implementácie? Softwarom, ktorý na jednej strane reflektuje požiadavky klienta, no nie je orientovaný na jeho strategické ciele? Nedostatočnou kvalifikáciou zamestnancov?…

Tento obrázek nemá žádný popisek

 Dámy, pani, vážení.

Moja odpoveď je NIE. Rozdiel medzi tými, ktorí ochutnali príchuť benefitov 4.0,a tými ktorých rozpočet utrpel investíciou do nevyužívaného aktíva spočíva v elementárnej aktivite. Je to PRÍPRAVA. Rovnako ako v príbehu o 3 troch bratoch, ktorí stavali svoje domy na rôznych základoch, tak i v dnešnom priemysle budú víťazi tí, ktorých platforma je schopná odolať náporu a sile nových požiadaviek riadenia procesov. A teda aj napriek tomu, že všetci použili rovnaké materiály, identickej kvality a kvantity, zachovali zhodnú postupnosť fáz budovania a použili rovnaké nástroje, len jedna stavba postavená na skale dokázala odolať činiteľom okolia a ostala neochvejne stať. 

Teraz sa mi chystáte oponovať. Jasne, ale každý z tých bratov začal svoj biznis na zelenej lúke. Ja riadim firmu, ktorá operuje v priemysle 20, 30, 40, 50…rokov. Doposiaľ som nepotreboval zmenu a ani ju potrebovať nebudem. Zamestnanci mi revoltujú už pri zavádzaní 5S, čo by robili pri integrácii vysoko sofistikovaných sci-fi nástrojoch? A v neposlednom rade, finančne si nemôžem a nechcem dovoliť zakúpenie komplet nového strojového parku, ktorí by dokázal komunikovať s riešeniami 4.0.

Nemôžete si dovoliť prokrastinovať

Áno, všetky tieto tvrdenia, otázky obavy sú prirodzené. Pramenia zo strachu zmeny známeho a relatívne stabilného aktuálneho fungovania na systém, ktorého kľúčovo determinuje pojem – flexibilita. „IKT budú mať už pár rokov úplne inú podobu, tak prečo zaťažovať prípravou teraz, však?“ oponujúca otázka obsahujúca odpoveď zároveň. Práve kvôli tomu, že technológia neustále napreduje, vyvíja sa a kreuje nové výsledky musíme otvoriť dvere 4.0 najneskôr dnes. Úroveň pripravenosti firmy na implementáciu pokročilých nástrojov predikuje ich efekt a prínos v budúcnosti. Ako si zaseješ, tak budeš zať. Nechváľ rána pred večerom. A hlavne, nehádž flintu do žita.

Aktivity determinujúce prípravu organizácií na Industry 4.0, si môžeme predstaviť ako vytvorenie prostredia, ktoré je schopné:

– reportovať dáta o procesoch,

– sústrediť ich vo virtuálnom priestore,

– vytvárať analýzy podložené pravdivými, aktuálnymi a s ohľadom na cieľ relevantnými vstupnými údajmi,

– podchytiť, iniciovať, zaznamenať a zdieľať znalosti.

Príprava rovnako tak môže byť realizovaná formou oživenia zariadení. Niektoré výrobné zariadenia, ktoré sa ešte stále nachádzajú vo výrobných halách výrobcov, nie sú, z akéhokoľvek, dôvodu schopné komunikovať na úrovni vyspelých systémov 4.0. Avšak vysielajú do prostredia signály, ktoré je možné zachytiť využitím správnych nástrojov. Jedným z nich je napríklad IoT senzorika, ktorá pomocou integrovaného snímača umožní jeho používateľom získavať informácie o počte operácií, čase cyklu, prítomnosti objektu, uhlovej rýchlosti, zrýchlení, vzdialenosti, teplote, vlhkosti, atď.. Ponuka možností je obrovská a je limitovaná len Vašou aktuálnou požiadavkou.

Ďalšou elementárnou nutnosťou je digitalizácia. Netreba si hneď predstavovať bezpapierovú spoločnosť. Buďme realisti. Prijmime výzvu a začnime implementáciou postupných malých zmien. Zameňme aktuálne papierové pracovné inštrukcie za video inštrukcie, ktoré môžeme získať ako bonus, popri iných analýzach v programe AviX. Zjednodušme si audity. Sledujme on-line výsledky periodických kontrol. Poskytneme zamestnancom, pre osvieženie vedomosti, nápovede vo forme digitálneho postupu vždy vtedy, keď vznikne ich informačná požiadavka. Skúsme eForms.

Zúčastníte sa, plánovaných tréningov pre podporu firiem pri zmene na 4.0 SMART podnik. Následne môžeme diskutovať osobne 😉. Už teraz sa teším na skvelú debatu a podnety, ktoré rozvinú náš znalostný kapitál!

Pridajte Komentár